Giao máy bào dây chuyền RA-2000 cho khách ở TP.Hồ Chí Minh

Image

Giao máy bào dây chuyền RA-2000 cho khách ở TP.Hồ Chí Minh

chon-IMG_7401 chon-IMG_7443 chon-IMG_7444 chon-IMG_7445

Advertisements

KHÔNG CÓ NGƯỜI THÔNG DỊCH CHUẨN SẼ MẤT KIẾN THỨC

Chào các bạn, tôi xin kể lại kinh nghiệm của mình qua những năm tháng làm trong lĩnh vực nữ trang, về những lợi ích của việc tìm đúng người thông dịch chuyển giao công nghệ nữ trang.

Trong một lần, công ty chúng tôi mua về một dàn máy sản xuất dây chuyền hình cầu, hình trụ các loại (còn gọi là dây bi) như hình đính kèm của Hàn quốc. Phòng kỹ thuật của tôi chịu trách nhiệm nhận chuyển giao công nghệ sản xuất loại dâynày từ nhà cung cấp rồi triển khai lại cho phòng sản xuất.

Continue reading