Bạn cần đúc gia công?

Bạn cần đúc gia công?

Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn

Chúng tôi đúc các loại

Vỏ bút,vỏ hôp quẹt zippo

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe

Vỏ rồng hộp quẹt zippo

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe

Vỏ rồng quẹt zippo

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe

Vỏ rồng viết máy

Gia công khuôn làm các loại đồng tiền mỹ nghệ

     nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe,dong tien nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe,dong tien nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,qua tang my nghe,dong tien NgheKimHoanSúng đồ chơi, hàng trưng bày, phụ kiên túi xách

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,ca sau lacoste

Đúc cá sấu Lacoste

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,ca sau lacoste

Đúc cá sấu Lacoste

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong

Đúc gia công súng đồ chơi

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,sung do choi,moc khoa

Đúc gia công súng đồ chơi

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,sung do choi,moc khoa

Đúc gia công súng đồ chơi

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,sung do choi,moc khoa

Đúc gia công súng đồ chơi,móc khóa

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,sung do choi,moc khoa

Đúc gia công súng,móc khóa

nghe kim hoan, nghề kim hoàn, nu trang, nữ trang, duc gia cong,sung do choi,moc khoa

Đúc gia công

NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan

Trang sức,làm trang sức theo hột,đồ lưu niệm

NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan NgheKimHoan

Nếu bạn cần tư vấn, đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi.

Nguyễn Chí Cường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s